Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Położnictwo i Ginekologia to ogromny dział medycyny, który w sposób oczywisty wymaga interdyscyplinarnego praktykowania. Wiele z tych problemów klinicznych, nad którymi się pochylamy lokalizuje się na pograniczu naszej specjalności i medycyny rodzinnej, interny, chirurgii itp.

Dlatego też chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie, w trakcie którego chcemy podyskutować o wybranych problemach z zakresu położnictwa i ginekologii, które naszym zdaniem często pojawiają się również w codziennej praktyce lekarza POZ. Miło nam też będzie się spotkać przy tej okazji z adeptami sztuki ginekologiczno-położniczej, którzy zechcą ugruntować swoją wiedzę w zakresie tematów ujętych w programie konferencji. Zadbaliśmy o maksymalnie praktyczną konwencję tego spotkania – zamiast akademickich wykładów proponujemy nieskrępowaną dyskusję na kanwie przedstawionych przypadków klinicznych.

Spotkanie przy tej okazji z Państwem będzie dla nas przyjemnością i zaszczytem.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

Wykładowcy

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

wstępne tematy konferencji

Piątek

11.30 – 11.55 Zespoły hyperandrogenne – najnowsze zalecenia. – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

11.55 – 12.20 Ginekologiczno-położnicze stany naglące, które mogą się przydarzyć w praktyce lekarza POZ. – Prof. Tomasz Paszkowski

12.20 – 12.50 Przypadki z pogranicza ginekologii/położnictwa i POZ – pułapki kliniczne – cz.1. – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

12.50 – 13.05 Sesja pytań i odpowiedzi.

13.05 – 13.50 Lunch

13.50 – 14.15 Szczepienia przed, w trakcie i po ciąży. – Prof. Tomasz Paszkowski            

14.15 – 14.40 Co lekarz POZ (i nie tylko) powinien wiedzieć o seksuologii? – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

14.40 – 15.10 Przypadki z pogranicza ginekologii/położnictwa i POZ – pułapki kliniczne – cz.2. – Prof. Tomasz Paszkowski

15.10 – 15.25 Rak piersi – aspekty interdyscyplinarne. – Prof. Tomasz Paszkowski

15.25 – 15.40 Sesja pytań i odpowiedzi.

15.40 – 16.00 Przerwa Kawowa

16.00 – 16.25 Czy powikłaniom ciąży można zapobiec za pomocą suplementów diety? – Prof. Tomasz Paszkowski

16.25 –  16.50 Pacjentka karmiąca piersią w gabinecie lekarza POZ. – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

16.50 – 17.20 Co nowego? – przegląd nowości z pogranicza ginekologii i POZ. – Prof. Tomasz Paszkowski

17.20 – 17.35 Sesja pytań i odpowiedzi.

Miejsce obrad

Hotel Galaxy

Gęsia 22A, 31-535 Kraków

Rejestracja

Dane osobowe

Tytuł naukowy

Imię *

Nazwisko *

Specjalizacje

Telefon *

Nr prawa wykonywania zawodu* (Wymagane do uzyskania punktów edukacyjnych)PESEL* (Wymagane do uzyskania punktów edukacyjnych)

Adres korespondencyjny

Ulica *

Kod *

Miasto *

E-mail *

Placówka medyczna

Nazwa

Ulica

Kod

Miasto

Potwierdzenie rejestracji

* Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi.

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66, 531 075 866

@: poz-krakow@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl